__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4ff41":{"name":"Main Accent","parent":-1},"ff2da":{"name":"Accent Tone","parent":"4ff41","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(126, 38, 10)"},"ff2da":{"val":"rgb(217, 20, 2)","hsl_parent_dependency":{"h":5,"l":0.43,"s":0.98}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}},"ff2da":{"val":"rgb(62, 183, 252)","hsl_parent_dependency":{"h":201,"s":0.96,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Kontakt

Datapunkter og viden

• Om kundernes oplevelser

• Om medarbejdernes oplevelser

• om jeres omdømme

Datapunkter og viden om kundernes og borgernes oplevelser i deres kontakt med Jer er forretningskritisk for en fornuftig udvikling og justering af organisationens indsatser.

Vi hjælper dig derfor med at skaffe datapunkter og viden om dine kunders oplevelser og erfaringer, således at du kan indrette forretningen så den bedst muligt imødekommer dine kunder / borgernes ønsker og behov.

Et antal succesfulde virksomheder mener, deres succes primært skyldes, at de har nogle enestående produkter. Det kan selvfølgelig også godt være tilfældet, i midlertid er vores erfaring, at der ud fra et kundesynspunkt normalt ikke er markant forskel på produkterne fra de to-tre bedste leverandører.

De gode ideer bliver ofte kopieret hurtigt og kunderne er sjældent i stand til at bedømme produkternes kvalitet kvalificeret.

Den primære forskel ligger ofte i dine medarbejdere og deres måde at gennemføre relationen med kunderne på. Derfor er det meget kritisk for forretningen, at der struktureret indsamles datapunkter og viden om kundernes oplevelse af jeres samarbejde.

Nedenfor kan du læse lidt mere om "Kundernes tillid til Jer - og om nogle betragtninger omkring Tro, Håb og Antagelser.

Nyder I Jeres kunders tillid?

Nyder du og dine medarbejdere tillid fra Jeres kunder og befinder kunderne sig godt i Jeres selskab, betyder det også, at kunderne spørger jer til råds, deler deres fremtidsplaner med jer, knytter jer tættere til deres forretning.

Når kunderne har tillid til Jer lytter de til den rådgivning de modtager. Lytter kunderne, opnår de også de resultater (sikkerhed, tryghed, økonomi etc.) de efterspørger. Er det modsatte tilfældet, altså at kunderne ikke har den tilstrækkeligt tillid, så går det typisk meget hurtigt med at finde alternative leverandører. 

Vi deler jo ikke vores tanker og udfordringer med personer vi ikke har tillid til.

Nyder I Jeres medarbejderes tillid?

På samme måde som kunderne ikke bryder sig om at føle sig utrygge eller at få deres tillid svækket, så er det også et område som medarbejderne lægger stor vægt på.

Ikke bare har tillid og tryghed i ansættelsen en meget høj prioritet.

De fleste medarbejdere vægter også typisk samarbejdet med nærmeste leder, ledelsen generelt og kollegerne højt.

Forefindes de værktøjer, systemer og strukturer der fremmer den gode og effektive indsats - eller er der huller i systemet, uhensigtsmæssige strukturer og arbejdsformer, politikker og normer, der bremser effektiviteten og kreativiteten i organisationen? 

Bliver der lyttet til medarbejderne?

Alle gode forretningskritiske spørgsmål at stille og ikke mindst at få besvaret. Bliver utilfredsheden (for) stor - så begynder medarbejderne at lede efter alternative job leverandører.

Datapunkter og viden som alternativ til tro, håb og antagelser

Datapunkter og viden

Nogle leverandører har den opfattelse, at de allerede har viden om, hvordan deres kunder oplever dem, men spørger vi nærmere ind til, hvor den viden er kommer fra, er det vores erfaring, at der mange gange er tale om det vi kalder “tro, håb og antagelser”.

Man har typisk stolet på mavefornemmelsen. Til deres forsvar skal det siges, at det er ganske normalt, at vi mennesker forveksler faktuel viden, med tro og antagelser. Vi har ved flere lejligheder testet organisationens formodninger og antagelser op mod undersøgelsens resulater. Der plejer at være forskelle. Det plejer at være lærerigt.

Vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at vi helst ikke skal bytte rundt på tro, håb og antagelser og så forretningskritisk viden. 

Har du læst så langt, så er sandsynligheden for at du er seriøst interesseret i dine kunder, og dine medarbejdere meget stor. På begge områder kan vi hjælpe dig med at opnå den viden på en enkel og gennemtænkt måde, der selvfølgelig tager det nødvendige hensyn til både medarbejdere og kunder / borgerne. 

Kontakt os så vi sammen kan fastlægge en møde, hvor vi hører mere om Jeres behov og ønsker og du kan få noget inspiration til at komme endnu længere i dit professionelle arbejde med kunderne og med dine medarbejdere.