Er flid tilstrækkeligt?

Flid
Prioritering
Oplevet Kvalitet

eur

Produktet af Flid, Prioritering og Oplevet Kvalitet skaber dine resultater


  • Fliden er nødvendig ellers er der ingen aktivitet.
  • Prioriteringen er nødvendig for at sikre at du er flittig med de rigtige ting.
  • Kvaliteten er nødvendig, da indsatser skabt uden høj kvalitet ikke skaber værdi hos kunden, kollegaen eller borgeren.

Holder du godt øje med disse tre områder, har du mulighed for at styre resultaterne.


Mange virksomheder har kontrol med Fliden. Man måler typisk i antal timer, antal besøg, antal udsendte tilbud osv. En del virksomheder har også fokus på Prioriteringen. Og flere og flere virksomheder har også initieret en struktureret opfølgning på kundernes oplevelse af Kvaliteten, og først nu opnår I fuld kontrol med resultaterne.


Så det er IKKE tilstrækkeligt blot at fokusere på flid eller kvantitet - heller ikke selv om der er mange organisationer der primært gør det. Vi skal også have fokus på prioriteringen og sidst, men ikke mindst på den gennemførte kvalitet.


Læs mere her

Copyright 2019 KIKKENBORG analyse