Værdifuld Viden

• Forretningskritisk viden
 Kundernes oplevelser
 Kundernes forventninger
Jeres omdømme

graduation-cap

Forretningskritisk viden

Vi hjælper dig med at skaffe den forretningskritiske viden om dine kunders oplevelser og erfaringer.


Et antal succesfulde virksomheder mener, deres succes primært skyldes, at de har nogle enestående produkter. Vores erfaring er dog, at der ud fra et kundesynspunkt normalt ikke er markant forskel på produkterne fra de to-tre bedste leverandører. De gode ideer bliver ofte kopieret hurtigt og kunderne er sjældent i stand til at bedømme produkternes kvalitet kvalificeret.


Den primære forskel ligger i dine medarbejdere og deres måde at gennemføre relationen med kunderne på. Derfor er det meget kritisk for forretningen, at du struktureret indsamler viden om dine kunders oplevelse af jeres samarbejde.


Nedenfor kan du læse lidt mere om "Kundernes tillid til Jer - og om nogle betragtninger omkring Tro, Håb og Antagelser.

Læs mere her

Copyright 2019 KIKKENBORG analyse