KIKKENBORG Human Ressource

• Medarbejdertilfredshedsanalyse
Inspiration til udvikling 
• Effektivt til opfølgning
 Et operationelt ledelsesværktøjKIKKENBORG Human Ressource har fokus på det der traditionelt kaldes medarbejdertilfredshed.

Undersøgelsen fokuserer derfor på: 

 • eget job
 • egen jobsituation
 • relation til nærmeste leder
 • relation til kolleger
 • oplevelsen af virksomhedens brands

Fordelene ved at anvende vores medarbejdertilfredshedsanalyse er, at I får et gennemtænkt spørgeramme system, samt en gennemarbejdet afrapporteringsstruktur, således at resultaterne fremstår overskuelige og let til gængelige. 


​Som bekendt er der mange fordele ved en høj medarbejder tilfredshed - bla.: 

 • Øget produktivitet
 • Højere kvalitet i arbejdet
 • Større trivsel på arbejdspladsen
 • Øget personligt overskud
 • Større tilbøjelighed blandt medarbejderne til at anbefale arbejdspladsen til venner og bekendte. 


Samtidigt er det også lettere at tiltrække og beholde de dygtigste medarbejdere. 


Jeres leder får en kvalificeret, relevant og konstruktiv tilbagemelding på den del af arbejdet der har fokus på management og ledelse. På denne måde får den enkelte leder et spejl på effekten af egen lederindsats og dermed en mulighed for hele tiden at udvikle sig i sin ledergerning. 


Analysens opbygning og resultater gør jer i stand til at udarbejde handlingsplaner med henblik på at øge medarbejdertilfredsheden.


I den forbindelse er det naturligvis væsentligt at både struktur, spørgeramme, spørgsmål og ikke mindst afrapportering er designet med henblik på den vigtige implementeringsfase. 


KIKKENBORG Human Ressource sætter hele processen i system. Formulere præcist de spørgsmål der skal til, indhenter og samler medarbejdernes holdninger og oplevelser på en struktureret form, som  gør de nødvendige indsatser synlige overfor relevant leder og kommunikere dem så enkelt og let tilgængeligt som muligt. Fordelen hermed er, at resultaterne er skabt på et gennemsigtigt og overskueligt grundlag, der mindsker usikkerhed omkring validiteten i resultaterne og på denne måde stimulere til aktion på de ønskede indsatsområder.


Med udgangspunkt i medarbejdertilfredshedsanalysen er det muligt at:

 • Korrigere de ledelsesmæssige indsatser på et faktuelt grundlag og ikke blot ud fra principper og mavefornemmelse.
 • Afdække og afhjælpe eventuelle konflikter mellem afdelinger internt i virksomheden. 
 • Struktureret tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. Både på ledelses- og på gennemførende- niveau.
 • Begrænse personale omsætningshastigheden og dermed begrænse de store udgifter der er relateret hertil.
 • Direkte påvirke kulturen til at afspejle virksomhedens vision og værdier og herigennem give disse områder langt større værdi.
 • Opnå et troværdigt billede af medarbejdernes oplevelse af egen jobsituation, arbejdsopgaver, ansvarsområder, forhold til nærmeste leder / øverste ledelse, kolleger i egen afdeling og i andre relevante afdelinger.

Læs mere her

Copyright 2020 KIKKENBORG analyse

>