Nul-tolerance adfærd

Er en adfærd i organisationen vi ikke kan eller vil acceptere. Eksempelvis sexisme, mobning, vold. Kikkenborg Analyse kan kortlægge omfanget af og hvor Nul-tolerance adfærd eventuelt forekommer i organisationen.

En afdækning af Nul Tolerance Adfærds i organisationen er en fokuseret undersøgelse, der stiller skarpt på Nul-tolerance adfærd og måling af, om  og i hvilken grad det forekommer i jeres organisation. 

Var du mere interesseret i en trivselsmåling, så se nærmere her, hvor vi beskriver det nærmere.

Nedenfor kan du læse mere om: 

 • Hvad Nul-tolerance adfærd er
 • Er Nul-tolerance adfærd et problem hos jer?
 • Hvordan finder vi ud af, om I har Nul-tolerance adfærd i organisationen?
 • Hvad kan I gøre ved det?

Nul-tolerance adfærd er en uønsket adfærd der ikke kan gradbøjes. 


Ofte kan vi diskutere om en given adfærd er hensigtsmæssig eller ej. Den kan mange gange gradbøjes, lidt afhængig af “øjnene” der ser på problemsstillingen, hvordan det skete og hvem der deltog. 

Eksempler på adfærd der måske kan gradbøjes kan være brugen af bandeord, hvor mange gange skal telefonen ringe, før vi svarer den?, hvor lang tid kan der gå, før vi besvare en mail mv.

Nul-tolerance adfaerd

Der imod synes det ikke muligt at gradbøje en adfærd på områder som:

 • Sexisme
 • Vold
 • Mobning
 • Trusler
 • Racisme
 • Chikane og ( i et vist omfang)
 • Skænderier

Ingen af ovennævnte emner tåler at blive gradbøjet. Det er selvklart ikke OK blot at mobbe en lille smule eller at udøve blot en lille smule vold.

Sker det alligevel, er det helt klart ledelsens opgave at forhindre det, men ofte er det jo den (relativt) unge medarbejder det går udover i første omgang.

Det får indvirkning på individets trivsel på arbejdet, som igen har betydning for den afleverede kvalitet. Ingen kan være tjent med, at en Nul-tolerance adfærd, bliver praktiseret i organisationen. Ansvaret ligger klart placeret hos ledelsen.

Sexisme er vel pt. den mest omtalte Nul-tolerance adfærd i efteråret 2020


Efter at Sofie Linde ved uddeling af årets Zulu awards i 2020 fortalte, hvad hun havde været udsat for, undervejs i sin karriere, stod det klart, at hun bestemt ikke var alene. Et stort antal, specielt kvinder, stod frem med det ene selv oplevede eksempel efter det andet. 

Problemet var langt mere udbredt end mange af os anede, og det kostede blandt andet en partiformand og en borgmester deres poster i det politiske arbejde. 

Er Nul-tolerance adfærd et problem i din organisation?


Det ved vi ikke, før vi har spurgt dine medarbejdere. 

Fælles for en stor del af fortællingerne omkring sexisme har jo netop været, at de forulempede personer, 

 • enten ikke har fortalt om deres oplevelser og hvis de har fortalt om dem, 
 • har oplevet, at de ikke blev taget alvorligt. 
 • Ofte skete der tilsyneladende ikke noget, når den forurettede havde klaget.
 • Mange vidste heller ikke hvor de kunne / skulle henvende sig. 

Men det er der ved at blive lavet om på. 


Hvordan finder vi ud af om vi har Nul-tolerance adfærd i vores organisation?


Det starter med indsigt i situationen. Vi bliver nød til at fremskaffe noget evidens fra dine kollegers oplevelser. Det gør vi ganske enkelt ved at spørge kollegerne struktureret og systematisk.

Det er ikke sikkert, at I også har problemer, men ud fra antallet af kvinder der har meldt sig på banen i relation til sexisme oplevelser og de forskellige brancher de har repræsenteret, så er risikoen jo selvfølgeligt tilstede. 

Kikkenborg Analyse har udviklet en fleksibel Nul-tolerance undersøgelse


Undersøgelsen afdækker de 7 oftest sete områder, hvor vi oplever nul-tolerance adfærd. Den spørger altså ind til de absolut mest kendte områder, ligesom den også giver lejlighed til at “komme til bunds i sagerne”, hvis respondenterne ønsker at give den nødvendige information videre.

Endvidere giver undersøgelsen også medarbejderne mulighed for at indberette om anden uønsket adfærd i Jeres organisation, så som eksempelvis svig, korruption og lignende.

På den måde får medarbejderne og lederne et sted at afrapportere deres observationer og ledelsen kan derfor gøre noget for at forebygge fremtidig Nul-tolerance adfærd og for at stoppe aktuelle gerninger.

Nul-tolerance undersøgelsen gennemføres over nettet. Undersøgelsen er meget enkel i sin opbygning, så den tager ikke mange minutter at besvare. Undersøgelsen gennemføres fint parallelt med andre APV / MTU undersøgelser.

Da undersøgelsen i sin natur er direkte fokuseret Nul-tolerance adfærd, er alt overflødigt skåret fra og det betyder også at den kan gennemføres på et meget fornuftigt budget.

Ønsker du hjælp eller sparring til hvordan du arbejder målrettet med kortlægning og opfølgning på Nul-tolerance adfærd i organisationen, så tag kontakt til os, så sætter vi et møde op, hvor vi sammen kan drøfte de muligheder der passer bedst til Jeres organisation.