Sundhed på arbejdspladsen

Forebyg sygefravær

Styrk klimaet

• Forøg effektivitet og trivsel markant

KIKKENBORG Health Care har med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen vejledning på området udarbejdet et let anvendeligt ledelsesværktøj til fremme af sundhed på arbejdspladsen. 


I følge Sundhedsstyrelsen er det dokumenteret, at sunde medarbejdere

 • Trives bedre på arbejdspladsen
 • Har mere overskud
 • Leverer højere kvalitet i arbejdet
 • Er mere produktive og er
 • Mindre syge

Har I også prøvet det ene initiativ efter det andet, uden nogen blivende effekt så er I ikke alene.

Det er dokumenteret, at enkeltstående indsatser kun har en begrænset effekt. 

Skal vi se en effekt, kræver det relevante tiltag og en dedikeret ledelsesindsats. 

Derigennem kan I opnå de ønskede positive effekter på trivsel, kvalitet i arbejdet, produktion, kundetilfredshed og sygefravær.

En effektiv sundhedsindsats, kræver viden om, på hvilke områder I allerede har gjort indsatser, hvordan indsatserne er implementeret, hvilken ledelsesmæssig indsats der understøtter. Kun på det grundlag kan de næste skridt fastlægges.

Sundheds GPSen - understøtter ledelsesarbejdet i forbindelse med indsatserne omkring sundhed på arbejdspladsen.

Sundheds GPSen sætter hele processen i system og giver klare anvisninger på de nødvendige indsatser og næste skridt.

Specielt i større organisationer, er overblik og systematik nødvendigt, da sammensætningen af fagpersoner og arbejdsopgaver ofte er ganske uhomogen.  

Nogle karakteristika ved værktøjet er blandt andet:

 • At både ledelse og medarbejder involveres, for at sikre motivation og ejerskab.
 • En prioritering af indsatserne for at give bedst muligt afkast.
 • At det tager udgangspunkt i præcist der hvor I allerede er i dag.
 • Mulighed for prioritering af indsatsen i forhold til muligheder og potentiale
 • Respekt for det lokale. Hvad mener man lokalt er de største problemer. Er ledelse og medarbejdere enige?
 • At Sundheds GPSen sikre klarhed og synlighed omkring indsatserne og succeskriterierne.
 • Mulighed for en effektiv opfølgning.
 • At processen er helt tydeligt, så vi undgår at projektet sander til i implementeringsfasen.

Uanset hvilke indsatser i allerede gennemfører eller påtænker at gennemføre, vil Sundheds GPSen gøre processen gennemsigtig. Modellen vil tydeligt vise, hvilke indsatser der skal gøres og hvilke indsatser der mangler, da der naturligvis tages udgangspunkt i de indsatser, der allerede er gennemført. Det burde jo være en selvfølge, men er det desværre ikke altid. 

Resultaterne af jeres indsatser, kan I forhåbentlig se i fraværsstatistikkerne, klimamålinger og høre og fornemme på arbejdspladsen, men Sundheds GPSen viser jer præcist hvor og hvordan i kommer videre - også selvom i gør det rigtigt fint allerede. 

Sundheds GPSen - Bruges også til vidensdeling.

Hvor det giver mening, vil processen også blive beskrevet og fulgt op på afdelingsplan / område plan, hvilket giver en enestående mulighed for at dele de erfaringer og arbejdsmetoder, der giver de bedste resultater. 

Der er naturligvis store fordele ved at anvende de metoder der virkede bedst på andre sammenlignelige afdelinger. På den måde kan vi finde frem til netop de metoder, der hos Jer, er de mest effektive og implementere dem i større skala.

Sundhed på arbejdspladsen

Effekten af at ligge på trin 3 - 5 er langt større, end at ligge på trin 1 - 2. 


Ved hjælp af Sundheds GPSen får du styr på processerne, indsatserne bliver synlige og der bliver mulighed for at følge op på indsatserne. 

Resultatet af Sundhedstesten, viser dig på hvilket trin I idag er placeret - og modellen giver så anvisninger til "Next Step".

Kan det være rigtigt, at man bliver syg af at passe sit arbejde?

Nej det kan det jo af indlysende grunde ikke, men det har vist sig at være svært at undgå. Bl.a fordi de ledende medarbejdere ofte synes at det er et vanskeligt område at tale om og at handle på. Typisk mangles både viden, indsigt og kompetence og vi vælger derfor, som leder, enten at stikke hovedet i busken eller primært at håndtere de praktiske problemer relateret til sygefraværet - i stedet for at gribe fat om nældens rod - og få håndteret de bagvedliggende problematikker.

Er ledelsen ansvarlig for sygefraværet?

Det kan naturligvis diskuteres. Er det på alle sundhedsrelaterede områder arbejdspladsens ansvar at gøre en indsats - det er vel ikke det, men det er helt sikkert i arbejdspladsen interesse at gøre så meget som muligt, for at reducere både det kortvarige og langvarige sygefravær. Så det kan godt være, at ansvaret ikke er arbejdspladsens, men arbejdspladsen har absolut en interesse i sygefraværet. Det er ikke noget den enkelte medarbejder nødvendigvis skal stå med alene. Begge parter kan have stor glæde af et samarbejde her.

Uanset hvordan man drejer det, så koster det jo ressourcer (tid og eller penge) når en medarbejder er nød til at lægge sig syg. Så det er i høj grad i ledelsens interesse at påtage sig et (større?) ansvar for sundhed på arbejdspladsen. 

Et antal virksomheder vil sikkert postulere, at "vi naturligvis arbejder med sundheden på vores arbejdsplads, da vi jo både har en frugtkurv og iøvrigt deltager i f.eks. DHL-løbet hvert år".

Imidlertid vil effekten af disse enkeltstående tiltag, formentligt ikke kunne ses i fraværsstatistikken jævnfør bemærkningerne ovenfor. 

De medarbejdere der i forvejen spiser sundt, vælger forsat gerne frugtkurven og de medarbejdere der elsker at løbe, deltager sikkert med stor fornøjelse i det  årlige DHL-løb - ved siden af deres normale træning - udmærket, men nogen egentlig forskel gør det formentligt ikke.

Sundheds GPSen inddrager både virksomhedens eksisterende data, medarbejdernes ønsker og de nødvendige ledelsesprocesser, hvilket gør det muligt at fastlægge:

 • Hvilket potentiale der ligger i at arbejde strategisk med medarbejdernes sundhed.
 • Hvilke KRAMS områder der allerede er implementeret i organisationen.
 • Hvilke KRAMS områder der efter medarbejdernes ønsker er behov for at arbejde (mere) med.
 • Hvor langt i processen virksomheden er kommet i organiseringen af den nødvendige struktur.
 • Hvor langt virksomheden er kommet i implementeringen af den nødvendige proces.

Er du interesseret i en dialog om hvordan I mere konkret enten begynder eller fortsætter arbejdet med sundhed på arbejdspladsen, så kontakt os for en uforpligtende samtale.