Trivselsundersøgelse

• Klimamåling
Inspiration til udvikling
• Effektivt til opfølgning
 Et operationelt ledelsesværktøj

KIKKENBORG Human Ressource har fokus på måling af trivsel. 

Mange kalder det også måling af medarbejdertilfredshed.For nogle hedder det en pulsmåling, mange kender det som et element i forbindelse med deres APV måling. Vi kalder det ofte for en trivselsundersøgelse.

Har du nul toleranceadfærd i tankerne, så har vi en skræddersyet undersøgelse parat, til at afdække det. Den kan du læse mere om her på siden Nul-tolerance-adfærd.

Trivselsundersøgelsen fokuserer på:

 • eget job
 • egen jobsituation
 • relation til nærmeste leder
 • relation til kolleger
 • oplevelsen af virksomhedens brands

Fordelene ved at anvende vores trivselsundersøgelse er, at I får et gennemtænkt spørgeramme system, samt en gennemarbejdet afrapporteringsstruktur, således at resultaterne fremstår overskuelige og let til gængelige. 

Der mange fordele ved en høj medarbejder tilfredshed - bla.:

 • Øget produktivitet
 • Højere kvalitet i arbejdet
 • Større trivsel på arbejdspladsen
 • Øget personligt overskud
 • Større tilbøjelighed blandt medarbejderne til at anbefale arbejdspladsen til venner og bekendte. 

Samtidigt er det også lettere at tiltrække og beholde de dygtigste medarbejdere. 

Jeres leder får en kvalificeret, relevant og konstruktiv tilbagemelding på den del af arbejdet der har fokus på management og ledelse. På denne måde får den enkelte leder et spejl på effekten af egen lederindsats og dermed en mulighed for hele tiden at udvikle sig i sin ledergerning. 

Analysens opbygning og resultater gør jer i stand til at udarbejde handlingsplaner med henblik på at øge medarbejdertilfredsheden.

I den forbindelse er det naturligvis væsentligt at både struktur, spørgeramme, spørgsmål og ikke mindst afrapportering er designet med henblik på den vigtige implementeringsfase. 

KIKKENBORG Human Ressource sætter hele processen i system. Formulere præcist de spørgsmål der skal til, indhenter og samler medarbejdernes holdninger og oplevelser på en struktureret form, som  gør de nødvendige indsatser synlige overfor relevant leder og kommunikere dem så enkelt og let tilgængeligt som muligt. Fordelen hermed er, at resultaterne er skabt på et gennemsigtigt og overskueligt grundlag, der mindsker usikkerhed omkring validiteten i resultaterne og på denne måde stimulere til aktion på de ønskede indsatsområder.

Kikkenborg Analyse Trivsel


Med udgangspunkt i trivselsundersøgelsen er det muligt at:

 • Korrigere de ledelsesmæssige indsatser på et faktuelt grundlag og ikke blot ud fra principper og mavefornemmelse.
 • Afdække og afhjælpe eventuelle konflikter mellem afdelinger internt i virksomheden. 
 • Struktureret tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. Både på ledelses- og på gennemførende- niveau.
 • Begrænse personale omsætningshastigheden og dermed begrænse de store udgifter der er relateret hertil.
 • Direkte påvirke kulturen til at afspejle virksomhedens vision og værdier og herigennem give disse områder langt større værdi.
 • Opnå et troværdigt billede af medarbejdernes oplevelse af egen jobsituation, arbejdsopgaver, ansvarsområder, forhold til nærmeste leder / øverste ledelse, kolleger i egen afdeling og i andre relevante afdelinger.

Der er flere indgangsvinkler til at foretage en trivselsundersøgelse. 

Nogle organisationer har ikke overskuddet til at "starte" helt fra bunden. De vil glæde sig over, at der naturligvis findes "standard" spørgerammer, der kan tilpasses den aktuelle situation.

Andre virksomheder foretrækker at medarbejdertilfredshedsanalysen afspejler netop deres virksomhed / organisation og de særlige holdningsmæssige karakteristika, hvilket kræver et grundlæggende arbejde omkring at fastlægge de, for jeres virksomhed, relevante områder og gøre dem operationelle i en ledelsessammenhæng.

I kan jo overveje hvilken rolle nedenstående punkter bør spille i jeres næste trivselsundersøgelse.

 • Virksomhedens vision & værdier
 • Graden af medarbejder involvering
 • Hensyntagen til enkeltstående afdelingers / divisioners behov og særlige vilkår
 • Rigiditeten i spørgerammen
 • Standardløsningens fordele og ulemper i forhold til den skræddersyede løsning
 • Hvilke særlige behov der kan være tilstede i den enkelte afdeling og hvordan vi håndterer dem
 • Præsentation af resultaterne
 • Benchmarking / Best Practice
 • Hjælp og støtte til gennemførelsen af nødvendige indsatser
 • Opfølgning på indsatserne

Er der områder du ønsker mere viden om eller er du interesseret i en dialog om, hvordan du mere konkret fortsætter arbejdet med medarbejder tilfredshed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.