Trusted Advisor

Den professionelle rådgiver
• Revisor / Advokat
• Ingeniør
Konsulent


KIKKENBORG Trusted Advisor har fokus på de virksomheder, hvor rådgivning er en væsentlig del af den tilbudte ydelse - ofte kaldet Trusted Advisor.


Fælles for ovennævnte brancher er, at de er videnstunge og at relationen i høj grad er baseret på tillid. Revisoren, advokaten, konsulenten er typiske faggrupper, der arbejder som Trusted Advisor. 


Problemet for en Trusted Advisor


I mange brancher skifter klienten / kunden leverandør, når de oplever et svigt i produktet eller leverancen. De ses ikke så ofte i de videnstunge brancher,  da klienterne kun sjældent kan vurdere den faglige ekspertise korrekt endsige tage stilling til om leverancen er korrekt udført.

Når klienterne skifter leverandør, sker det oftest på grund lav tilfredshed med elementer i relationen. Gerne centreret omkring økonomi eller formen omkring samarbejdet.

Betydningen af tillid


Nyder du og dine medarbejdere tillid fra Jeres klienter og befinder klienterne sig godt i Jeres selskab, bliver det muligt at få adgang til den nødvendige information omkring situationen, der skal sikre den bedste løsning.  


Lytter klienterne også til den rådgivning de modtager er der chance for at klienterne  herigennem opnår de resultater (sikkerhed, tryghed, økonomi etc.) de efterspørger. Men oplever kunderne, at deres leverandør ikke interesserer sig for deres forretning, at deres leverandør ikke er til at komme i kontakt med “når det er påkrævet”, at deres leverandør er urimeligt dyr, så bliver de hurtigt motiveret til at finde alternative leverandører.


Løsningen for Trusted Advisor


KIKKENBORG Trusted advisor har mange års erfaring med at konkretisere og strukturere de mest betydningsfulde parametre i samarbejdet mellem en Trusted Advisor og deres kunde / klient.


Udgangspuntket er naturligvis Jeres vision, Jeres målsætning(er) om på hvilke områder I ønsker at skille Jer ud i Jeres samarbejde med klienten. Har allerede fastlagt disse "fyrtårne" - så tager vi fat der, men står fyrtårnene lidt uklart, så kan vi også hjælpe med at gøre dem helt tydelige og stå helt skarpt. Og den anden side af mønten er jo - ser og oplever Jeres kunder det samme eller er det bare noget I bruger til at navigere efter - uden at det skaber værdi hos kunderne?


Heldigvis handler det ikke om, som nogle mener, blot at være "født til det". På en række områder, er det muligt, at vi som leverandører, sagtens kan opleves mere positivt via opmærksomhed, sparring og træning. 


På samme måde er det også muligt at indarbejde den mest hensigtsmæssige adfærd set i relation til virksomhedens ønskede profil, som jo ofte er udtrykt i samme virksomheds vision og mission. 

KIKKENBORG Trusted Advisor stiller skarpt på relationen mellem rådgiver og klient.

Skal forretningen styres på baggrund af tro eller viden?


I kender sikkert allerede idag de klienter, hvor samarbejdet er rigtigt godt. I kender sikkert også de (ganske få) klienter hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt. Antager vi, at hver af disse to grupperinger står for ca. 20 % af kunderne – hvor tilfredse er da de sidste 60% af kunderne? De står jo for mere end halvdelen af omsætningen!


Kikkenborg Analyse har den nødvendige erfaring med analyse og rådgivning til virksomheder i videnstunge brancher. Eksempel vis har vi løst en række opgaver i både medicinalbranchen og i de mere traditionelt teknisk orienterede brancher. Benyt Jer af det - bliv skarpere på Jeres kunder. 


Lad os sætte et møde op, så vi sammen kan drøfte mulighederne for en professionel og forretningsorienteret besvarelse på disse forretningskritiske spørgsmål.

Copyright 2020 KIKKENBORG analyse

>