Trusted Advisor

Den professionelle rådgiver
• Revisor / Advokat
• Ingeniør
Konsulent

KIKKENBORG Trusted Advisor har fokus på de virksomheder, hvor rådgivning er en væsentlig del af den tilbudte ydelse - ofte kaldet Trusted Advisor.

Fælles for ovennævnte brancher er, at de er videnstunge og at relationen i høj grad er baseret på tillid.

Mange brancher har et væsentligt element af viden tilknyttet deres ydelse.

Revisoren, advokaten, ingeniøren, arkitekten og konsulenten er typiske faggrupper, der opleves som Trusted Advisor.

Funktionen som Trusted Advisor ses ofte som en art fyrtårn, vi er dybt afhængige af og som bliver nød til at vise vores tillid, hvis vi ønsker det udbytte vi efterspørger. 

Trusted Advisor bliver ofte set som et fyrtårn

Problemet for en Trusted Advisor

I mange brancher skifter klienten / kunden leverandør, når de oplever et svigt i produktet eller leverancen. Det ses ikke så ofte i de videnstunge brancher. Klienterne kan kun sjældent vurdere den faglige ekspertise korrekt endsige tage stilling til om leverancen er korrekt udført.

Når klienterne skifter leverandør, sker det oftest på grund manglende tilfredshed med elementer i relationen. Det kan selvfølgelig være simpel kemi, men det accepteres normalt, hvis ellers resten af leverancen er i orden.

Der hvor det ofte føles mere stramt, er når kunden, enten ikke mener at leverandøren leverer hvad der er lovet eller at prisen for leverancen (langt) overstiger forventningerne.

Betydningen af tillid


Det er helt nødvendigt at klienterne har tillid til dit firma, dig som person og til jeres ydelser. 

Nyder du og dine kolleger tillid fra jeres klienter og befinder klienterne sig godt i jeres selskab, bliver det muligt for jer, at få adgang til den nødvendige information omkring klientens situation. En viden der normalt er helt nødvendig, hvis opdraget skal lykkes.  

Lytter klienterne også til den rådgivning de modtager er der chance for at klienterne  opnår de resultater (sikkerhed, tryghed, økonomi etc.) de efterspørger. Du kan læse mere om kundernes / klienternes behov på denne side, hvor vi taler mere om kundetilfredshed. 

Men oplever kunderne, at deres leverandør ikke interesserer sig for deres forretning, at deres leverandør ikke er til at komme i kontakt med “når det er påkrævet”, at deres leverandør er urimeligt dyr, så bliver de hurtigt motiveret til at finde alternative leverandører.


Løsningen for Trusted Advisor


KIKKENBORG Trusted advisor har mange års erfaring med at konkretisere og strukturere de mest betydningsfulde parametre i samarbejdet mellem Trusted Advisor og deres kunde / klient.

Udgangspunktet er jeres målsætning(er) om på hvilke områder I ønsker at skille jer ud i samarbejdet med klienten. 

Har I allerede fastlagt jeres value propositions - så tager vi fat der, men står fyrtårnene lidt uklart, er I ikke helt enige om hvilke value propositions i har og hvordan i arbejder med dem, kan vi også hjælpe med at gøre dem tydeligere og stå helt skarpt. 

Det gavner jeres samarbejde internt i virksomheden, det gavner kunderne, der ved hvad de får og det gavner resultaterne.  

I forlængelse heraf er det også relevant at evaluere om klienterne ser og oplever de samme value propositions.  Skaber det værdi hos klienterne? Kender jeres klienter til dem? Ved klienterne hvad I lererer?

I det arbejde, vil vi også komme ind på værdikæden i jeres forretning. Hvor skabes værdien og hvordan kommer den til udtryk. 

Så i et samarbejde, har vi dels helt styr på Jeres value propositions og om kunderne oplever dem, samt hvilken værdi de giver til klienterne. 

Det er ikke noget man er født til, det er noget man arbejder med. Det er ikke indviklet, men det er et stykke arbejde der skal gøres. 

KIKKENBORG Trusted Advisor stiller altså skarpt på relationen mellem rådgiver og klient.

Skal forretningen styres på baggrund af tro eller viden?


I kender sikkert allerede idag de klienter, hvor samarbejdet er rigtigt godt (30 % af kunderne). I kender sikkert også de (ganske få) klienter hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt (5 % af kunderne. Det store spørgsmål er dog, hvor tilfredse er da de sidste 65% af kunderne? Hvem er de? og hvad er deres oplevelse?

Kikkenborg Analyse har den nødvendige erfaring med analyse og rådgivning til virksomheder i videnstunge brancher.

Eksempelvis har vi løst en række opgaver i både medicinalbranchen og i de mere traditionelt teknisk orienterede brancher. Benyt Jer af det - bliv skarpere på Jeres kunder. 

Lad os sætte et møde op, så vi sammen kan drøfte mulighederne for en professionel og forretningsorienteret besvarelse på disse forretningskritiske spørgsmål.