KIKKENBORG Advisor

Konsulent
• Revisor / Advokat
• Ingeniør
Trusted Advisor

building-o

KIKKENBORG Advisor har fokus på de virksomheder, hvor rådgivning er en væsentlig del af den tilbudte ydelse.


Fælles for ovennævnte brancher er, at de er videnstunge.


Klienterne skifter normalt ikke leverandør på grund af den faglige kvalitet i rådgivningen, idet de sjældent selv kan vurdere den korrekt. De skifter oftest på grund lav tilfredshed med relationen.


Nyder du og dine medarbejdere tillid fra Jeres kunder og befinder kunderne sig godt i Jeres selskab, så lytter de også til den rådgivning de modtager og opnår herigennem de resultater (sikkerhed, tryghed, økonomi etc.) de efterspørger. Men oplever kunderne, at deres leverandør ikke interesserer sig for deres forretning, at deres leverandør ikke er til at komme i kontakt med “når det er påkrævet”, så bliver de hurtigt motiveret til at finde alternative leverandører.


KIKKENBORG advisor har mange års erfaring med at konkretisere og strukturere de mest betydningsfulde parametre i samarbejdet mellem en Trusted Advisor og deres kunde / klient. Heldigvis handler det ikke om, som nogle mener, blot at være "født til det". Der er en række områder, som vi som Trusted Advisor sagtens kan blive bedre til via opmærksomhed, sparring og træning. På samme måde er det også muligt at indarbejde den mest hensigtsmæssige adfærd set i relation til virksomheddens ønskede profil, som jo ofte er udtrykt i samme virksomheds vision og mission. 

KIKKENBORG Advisor stiller skarpt på relationen mellem rådgiver og klient.

I kender sikkert allerede idag de klienter, hvor samarbejdet er rigtigt godt. I kender sikkert også de (ganske få) klienter hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt. Antager vi, at hver af disse to grupperinger står for ca. 20 % af kunderne – hvor tilfredse er da de sidste 60% af kunderne? De står jo for mere end halvdelen af omsætningen!

Lad os sætte et møde op, så vi sammen kan drøfte mulighederne for en professionel og forretningsorienteret besvarelse på disse forretningskritiske spørgsmål.

Copyright 2019 KIKKENBORG analyse