__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4ff41":{"name":"Main Accent","parent":-1},"ff2da":{"name":"Accent Tone","parent":"4ff41","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(126, 38, 10)"},"ff2da":{"val":"rgb(217, 20, 2)","hsl_parent_dependency":{"h":5,"l":0.43,"s":0.98}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}},"ff2da":{"val":"rgb(62, 183, 252)","hsl_parent_dependency":{"h":201,"s":0.96,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Kontakt

Trusted Advisor

Den professionelle rådgiver
• Revisor / Advokat
• Ingeniør
Konsulent

KIKKENBORG Trusted Advisor har fokus på de virksomheder, hvor rådgivning er en væsentlig del af den tilbudte ydelse - ofte kaldet Trusted Advisor.

Fælles for ovennævnte brancher er, at de er videnstunge og at relationen i høj grad er baseret på tillid. Mange brancher har et væsentligt element af viden tilknyttet deres ydelse, men  revisoren, advokaten, ingeniøren, arkitekten og konsulenten er typiske faggrupper, der arbejder som Trusted Advisor. 

Problemet for en Trusted Advisor

I mange brancher skifter klienten / kunden leverandør, når de oplever et svigt i produktet eller leverancen. Det ses ikke så ofte i de videnstunge brancher,  da klienterne kun sjældent kan vurdere den faglige ekspertise korrekt endsige tage stilling til om leverancen er korrekt udført.

Når klienterne skifter leverandør, sker det oftest på grund manglende tilfredshed med elementer i relationen.

Det kan selvfølgelig være simpel kemi, men det accepteres normalt, hvis ellers resten af leverancen er i orden. Der hvor det ofte føles mere stramt, er når kunden, enten ikke mener, at leverandøren leverer hvad der er lovet eller at prisen for leverancen (langt) overstiger forventningerne. 

Betydningen af tillid

Nyder du og dine medarbejdere tillid fra Jeres klienter og befinder klienterne sig godt i Jeres selskab, bliver det muligt at få adgang til den nødvendige information omkring situationen, der skal sikre den bedste løsning.  

Lytter klienterne også til den rådgivning de modtager er der chance for at klienterne  herigennem opnår de resultater (sikkerhed, tryghed, økonomi etc.) de efterspørger. Men oplever kunderne, at deres leverandør ikke interesserer sig for deres forretning, at deres leverandør ikke er til at komme i kontakt med “når det er påkrævet”, at deres leverandør er urimeligt dyr, så bliver de hurtigt motiveret til at finde alternative leverandører.

Løsningen for Trusted Advisor

KIKKENBORG Trusted advisor har mange års erfaring med at konkretisere og strukturere de mest betydningsfulde parametre i samarbejdet mellem en Trusted Advisor og deres kunde / klient.

Udgangspunktet er Jeres målsætning(er) om på hvilke områder I ønsker at skille Jer ud i Jeres samarbejde med klienten. Har I allerede fastlagt disse "fyrtårne" - så tager vi fat der, men står fyrtårnene lidt uklart, så kan vi også hjælpe med at gøre dem tydeligere og stå helt skarpt.

I forlængelse heraf er det også relevant at evaluere om klienterne ser og oplever de samme fyrtårne, på nudansk kaldet value propositions eller om det bare er noget I taler om - uden at det skaber værdi hos klienterne? I det arbejde, vil vi også komme ind på værdikæden i jeres forretning. Hvor skabes værdien og hvordan kommer den til udtryk. 

Så i et samarbejde, har vi dels helt styr på Jeres value propositions og om kunderne oplever dem, samt hvilken værdi de giver til Jeres klienter. 

Det er ikke noget man er født til, det er noget man arbejder med. Det er ikke indviklet, men det er et stykke arbejde der skal gøres. 

KIKKENBORG Trusted Advisor stiller altså skarpt på relationen mellem rådgiver og klient.

Skal forretningen styres på baggrund af tro eller viden?

I kender sikkert allerede idag de klienter, hvor samarbejdet er rigtigt godt (30 % af kunderne). I kender sikkert også de (ganske få) klienter hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt (5 % af kunderne. Hvor tilfredse er da de sidste 65% af kunderne? 

Kikkenborg Analyse har den nødvendige erfaring med analyse og rådgivning til virksomheder i videnstunge brancher. Eksempelvis har vi løst en række opgaver i både medicinalbranchen og i de mere traditionelt teknisk orienterede brancher. Benyt Jer af det - bliv skarpere på Jeres kunder. 

Lad os sætte et møde op, så vi sammen kan drøfte mulighederne for en professionel og forretningsorienteret besvarelse på disse forretningskritiske spørgsmål.