__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4ff41":{"name":"Main Accent","parent":-1},"ff2da":{"name":"Accent Tone","parent":"4ff41","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(126, 38, 10)"},"ff2da":{"val":"rgb(217, 20, 2)","hsl_parent_dependency":{"h":5,"l":0.43,"s":0.98}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}},"ff2da":{"val":"rgb(62, 183, 252)","hsl_parent_dependency":{"h":201,"s":0.96,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Kontakt

Markedsanalyse

• Konkurrent og Benchmark Analyse
• Go To Market Analyse
• Pre Test Analyse

Markedsanalyse hjælper dig effektivt til at:

  • Spare tid, fordi du undgår fejltagelser
  • Opnå større gennemslagskraft, når du VED dine salgsargumenter er de rette.
  • Opnå en mere effektiv penetrering af markedet, når du er velforberedt.

Hvor ligger fokus i en KIKKENBORG analyse?

Det korte svar er - på kundernes behov. 

Kundernes behov inddeler vi i de udbyttemuligheder som dine kunder gerne vil opnå og i de problemområder som dine kunder gerne vil undgå. Hvilke "Painpoints" har kunderne. Hvad er mest væsentligt for dem og hvad betyder mindre?.

Det gælder lige fra kunden får sin første kontakt med Jer, brug af hjemmeside, følge vejledninger på hjemmeside, kontakten med kundeservice, rådgivning, udvikling, opstilling, ibrugtagning, service, reservedele og opfølgning. Nogle kunderejser er mere komplicerede end andre. 

Vi kan teste nye produktideer af.

Kikkenborg Markedsanalyse kan hjælpe dig med at afprøve og teste dine tanker hos dine (potentielle) kunder inden lanceringen. På denne måde sikrer du, at dit team lykkes bedst muligt i den vigtige introduktionsfase.

Vi kan teste nye produktideer af overfor nye kunder.

Står du med et nyt produkt på et nyt marked – så er det i særlig grad kritisk for Jeres succes, at skabe det nødvendige vidensgrundlag, så du derved undgår dyre fejltagelser, tidsspilde og de udfordringer, der ligger i at skulle overbevise kunderne under den næste relancering. 

Vi kan opdatere Jeres viden om beslutningskriterier

Vi har således også fokus på den kritiske indvendingsbehandling. På baggrund af analysens findings, får vi forretningskritisk viden om kundens beslutningsproces, deres vurderingskriterier, samt deres beslutningskriterier og kan dermed forberede de salgsansvarlige på value propositions, indvendinger og konkurrencesituationen - set med kundens øjne.

Vi kan opdatere Jeres viden om konkurrenternes produkter og løsninger

Har I behov for at se nærmere på konkurrencesituationen, kan en konkurrent analyse give god mening. Det er typisk aktuelt inden I går ind i et nyt marked med eksisterende produkter eller lancere et nyt produkt (sortiment) i et eksisterende marked. Et nyt produkt på et nyt marked har alle dage været risikabelt! 

I nogle tilfælde vil det også være interessant at benchmarke / sammenligne jeres virksomheds ydelser op mod andre virksomheder med et godt renommé i jeres målgruppe. Her behøver det ikke nødvendigvis være produkter, der umiddelbart kan sammenlignes med jeres produkter, men mere et spørgsmål om at lære fra "Best in Class"

Lad os samme drøfte de spændende muligheder der ligger for at klæde organisationen ordentligt på med faktuel viden og dermed tryghed og sikkerhed for den mest effektive eksekvering.