Stress koster mange penge

• Prøv vores beregner gratis - NU
Beregn hvor meget stress koster
• Se konsekvensen af indsatser
 Et operationelt ledelsesværktøj

KIKKENBORG analyse byder ind med en omkostningsberegner

Med udgangspunkt i et godt arbejdsmiljø, altså en høj grad af trivsel, ser vi her på hvor meget stress i varierende grad koster en typisk dansk arbejdsplads. 

At arbejdspladsen er dansk, skyldes at modellen tager udgangspunkt i danske - velunderbyggede tal, fra vores Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

I 2023 lød de samlede omkostninger på > 16 milliarder (9 nuller) kroner pr. år. Det svarer til ca. 37.335 fuldtidsstillinger på landsplan. Det viser en ny undersøgelse, som forskere hos NFA har foretaget blandt 50.000 stressramte medarbejdere i danske virksomheder. De samlede udgifter tager dog ikke hensyn til de udgifter der er forbundet med den faldende aktivitet / kvalitet op til selve sygemeldingen / orloven er blevet en realitet. Så det reelle tal er formentligt  større. Selve undersøgelsen kan du læse mere om hos TV2.dk i denne artikkel

Herunder ser du en model, der dels trækker på officiel velunderbygget viden, men også åbner mulighed for at du selv kan foretage en beregning for netop jeres virksomhed. Vi har forsøgt at gøre modellen så gennemsigtig som muligt, således at alle tal enten bliver forklaret eller kommer fra officielle kilder. 

Målet med modellen er at give dig en mulighed for at få et skøn over, hvor mange penge det koster i netop jeres virksomhed, hvis medarbejdertilfredsheden ikke ligger hvor den skal. 

Du kan eventuelt sætte alle "skydere" og tal så tæt på nul som muligt og derefter danne dig et overblik over hvordan regnestykket bliver til. 

Forklaring

I yderste røde venstre kolonne ser du jeres samlede årlige omkostninger til stressramte personaler. 

I den miderste røde kolonne ser du hvor mange penge i kan spare, på baggrund af dine egne tal og estimater. 

I den sidste / højre røde kolonne ser du jeres gevinst, ved den øgede effektivitet, på baggrund af dine egne tal og estimater. 

Nederst ser du under "Dine egne resultater" i en mere tekstbaseret konklusion, nogle interessante nøgletal, der måske kan inspirere dig til at få iværksat nogle håndgribelige initiativer, for at forbedre jeres arbejdsmiljø i jeres virksomhed. 

Er det så hele sandheden? Det er det sikkert ikke, men det giver et rimeligt overblik over hvormeget en virksomhed med stressramte ansatte mister økonomisk - igennem året. 

Antal medarbejdere:

Når vi skal regne de samlede udgifter til stress ud i jeres virksomhed, så skal vi naturligvis tage udgangspunkt i antallet medarbejdere i virksomheden. Her vælger du blot det tal der kommer tættest på 

Lønomkostninger pr. år:

Lønomkostninger pr. medarbejder pr. år indeholder naturligvis løn, feriepenge en eventuel bil og forsikringer.

Herefter indsætter du for jeres sygefravær og antal medarbejdere der i de sidste 6 måneder har været sygemeldt med stress.

Sygefraværsprocenten:

Til at hjælpe dig med at besvare dette tal har vi fundet 3 gennemsnitstal. Nemlig det gennemsnitlige sygefravær i Staten i 2019 - som var på 9,38%

Samme tal lå i kommunerne på 13,97 % og i virksomheder og organisationer på 8,43%

Med hensyn til antal stressramte siger man at vi i Danmark i 2017 regnede med at ca. 27% af befolkningen følte sig stresset på høj niveau. Altså ca. hver 4.

Så kender du ikke jeres nøjagtige tal for stressramte personaler, kan du jo anvende ovenstående tal som en rettesnor, men kender du det præcise tal, så indtaster du selvfølgelig det. 

Herefter kan du så indsætte dine egne estimater, herunder:

• Hvor stor en procentdel af øvrige medarbejdere du tænker føler sig stressede

• Hvor stor en procentdel af det stressrelaterede sygefravær du tænker kan sænkes og

• Hvor stor en procentdel du tænker en ledelsesindsats kan gavne motivationen.Stress koster mange penge, men hvor mange?

Der mange fordele ved en høj medarbejder tilfredshed - bla.:

  • Øget produktivitet
  • Højere kvalitet i arbejdet
  • Større trivsel på arbejdspladsen
  • Øget personligt overskud
  • Større tilbøjelighed blandt medarbejderne til at anbefale arbejdspladsen til venner og bekendte. 

Ønsker du at læse mere om hvordan KIKKENBORG analyse sætter hele processen i system, altså hvordan vi formulere de spørgsmål der skal til, indhenter og samler medarbejdernes holdninger og oplevelser på en struktureret form, som  gør de nødvendige indsatser synlige overfor relevant leder og kommunikere dem så enkelt og let tilgængeligt som muligt. Så vil vi forslå dig at læse mere her, hvor vi har lavet et helt lille whitepaper der beskriver hvordan vi griber den sag an.

Er der områder du ønsker mere viden om eller er du interesseret i en dialog om, hvordan du mere konkret fortsætter arbejdet med medarbejder tilfredshed, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.