Medarbejderfokus

• Om medarbejdertilfredshed

• Om motivation

• Om effektivitet

• Nul Tolerance adfærd

Det bliver stadigvæk mere vanskeligt at tiltrække og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere. Her er fokus på hvad medarbejdertilfredshed er, hvordan du måler den og hvordan du udvikler din organisation bedst muligt.

Her kan du beregne hvor meget jeres arbejdsmiljø koster jer - på baggrund af jeres egne tal. Et dårligt arbejdsmiljø koster rigtigt mange penge, men hvad er rigtigt mange penge hos jer?

Nul Tolerance Adfærd er en adfærd, vi under ingen omstændigheder ønsker i vores organisation. Fokus ligger her på at afdække de 7 typer uønsket adfærd der oftest forekommer, således at vi sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere.

20 + års erfaring i BtB segmentet er din sikkerhed for at vi gennemfører projektet til tiden og med høj kvalitet. Præcist som aftalt. 


Du oplever respekt for jeres situation og ikke mindst for jeres medarbejdere. Dialogen er konstruktiv og foregår på en voksen måde.


Din undersøgelse afvikles på stabile og gennemprøvede systemer. Vores serverer og leverandører, leverer alle ud af europa. Det betyder, at dine data forbliver dine data og der er ikke nogen der "kigger med". 


Formen er konstruktiv og pragmatisk. Vi finder altid en god løsning. 


Afrapportering og tilbagemelding er engageret og aktiv. Der lægges op til forståelse og eksekvering.