__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"4ff41":{"name":"Main Accent","parent":-1},"ff2da":{"name":"Accent Tone","parent":"4ff41","lock":{"saturation":0,"lightness":0}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(126, 38, 10)"},"ff2da":{"val":"rgb(217, 20, 2)","hsl_parent_dependency":{"h":5,"l":0.43,"s":0.98}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"4ff41":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}},"ff2da":{"val":"rgb(62, 183, 252)","hsl_parent_dependency":{"h":201,"s":0.96,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Kontakt

Medarbejderfokus

• Om medarbejdertilfredshed

• Om motivation

• Om effektivitet

• Om sexchikane og

• Nul Tolerance adfærd

Motivation øger effektivitet

Et professionelt arbejdsmiljø sikre høj effektivitet. Medarbejdere der trives når minimum 52 % mere. Derfor er det en rigtig god forretning at at sikre et professionelt, trygt arbejdsmiljø.

Måling af medarbejdernes tilfredshed med jeres arbejdsmiljø. Fokus på oplevelse af egen arbejdsituation, til kolleger, til leder, samt afdækning af 7 former for chikane, herunder selvfølgelig sexchikane. Baseret på dansk videnskablig spørgeramme.

Måling af medarbejdernes oplevelser og ledelsens indsatser. Enestående spørgeramme baseret på dansk forskning og sundhedsstyrelsens metode. Læs mere på vores søster site Health At Work . dk - klik til venstre

Nul tolerance adfærd, er en adfærd der ikke kan gradbøjes og er helt uønsket i organisationen. Det åbenlyse eksempel er sexchikane, men der findes også 6 andre - helt uacceptable adfærdsmønstre. 

20 + års erfaring i BtB segmentet er din sikkerhed for at vi gennemfører projektet til tiden og med høj kvalitet. Præcist som aftalt. 


Du oplever respekt for jeres situation og ikke mindst for jeres medarbejdere. Dialogen er konstruktiv og foregår på en voksen måde.


Din undersøgelse afvikles på stabile og gennemprøvede systemer. Vores serverer og leverandører, leverer alle ud af europa. Det betyder, at dine data forbliver dine data og der er ikke nogen der "kigger med". 


Formen er konstruktiv og pragmatisk. Vi finder altid en god løsning. 


Afrapportering og tilbagemelding er engageret og aktiv. Der lægges op til forståelse og eksekvering.